INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 大瀛 [SAT] [ DDB ]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
浄土真宗 (分野) (...)  僧叡 (人物) (...)  真宗 (分野) (...)  道振 (人物) (...)  功存 (人物) (...)  道隠 (人物) (...)  石泉 (人物) (...)  道命 (人物) (...)  深励 (人物) (...)  円月 (人物) (...) 
-- 42 件ヒット
1 2 3
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
西原 法興 (著)大瀛『浄土真宗金剛錍』要義印度学仏教学研究 通号 128 2012-12-20 86-89(R)詳細あり
西原 法興 (著)大瀛の三業帰命説批判宗教研究 通号 375 2013-03-30 255-256(R)詳細
1 2 3
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage