INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 仏説太子瑞応本起経 [SAT] 佛説太子瑞応本起経 [SAT] 仏説太子瑞応本起經 [SAT] 佛説太子瑞応本起經 [SAT] 仏説太子瑞應本起経 [SAT] 佛説太子瑞應本起経 [SAT] 仏説太子瑞應本起經 [SAT] 佛説太子瑞應本起經 [SAT] 仏說太子瑞応本起経 [SAT] 佛說太子瑞応本起経 [SAT] 仏說太子瑞応本起經 [SAT] 佛說太子瑞応本起經 [SAT] 仏說太子瑞應本起経 [SAT] 佛說太子瑞應本起経 [SAT] 仏說太子瑞應本起經 [SAT] 佛說太子瑞應本起經 [SAT]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
神仏伝 (文献) (...)  道教的老子観 (術語) (...)  Āryadīpaṃkaravyākaraṇanāmamahāyānasūtra (文献) (...)  異出菩薩本起経 (文献) (...)  仏教 (分野) (...)  葬納用文物 (術語) (...) 
-- 4 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
藤枝 了英 (著)「神仙伝」の老子伝顕真学報 通号 32 1941-01-31 68-74(L)詳細
荒川 正晴 (著)北朝隋唐初の在俗仏教信徒と五道大神中国学の十字路:加地伸行博士古稀記念論集 通号 2006-04-10 509-523詳細
松村 淳子 (著)The Formation and Development of the Dīpaṃkara Prophecy Story印度学仏教学研究 通号 127 2012-03-25 80-89(L)詳細あり
田辺 勝美 (著)Not Bēnzhì/Bēnshí (賁識, 奔識) but Vaiśravaṇa/Kuvera (毘沙門天)創価大学国際仏教学高等研究所年報 通号 21 2018-03-31 423-438(L)詳細
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage