INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 智融 [SAT]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
道融 (人物) (...)  浄覚 (人物) (...)  般若心経 (文献) (...)  隆寛 (人物) (...)  道雅 (人物) (...)  慈恩 (人物) (...)  不空 (人物) (...)  中国禅 (分野) (...)  牛頭慧忠 (人物) (...) 
-- 7 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
上田 霊城 (著)照遍和尚 その生涯と思想密教文化 通号 125 1979-02-15 1-23(R)詳細
岡部 和雄 (著)経疏・要抄講座敦煌 通号 8 1980-11-27 337-350詳細
永井 政之 (著)曹洞宗寿昌派の成立と展開駒沢大学仏教学部論集 通号 18 1987-10-31 220-269詳細
向井 亮 (著)福井文雅著『般若心経の歴史的研究』印度哲学仏教学 通号 3 1988-10-30 382-383詳細
田中 良昭 (著)江南禅師智融註『般若波羅蜜多心経』の訳注松ヶ岡文庫研究年報 通号 19 2005-03-25 35-51(R)詳細
程 正 (著)『般若心経智融注』の著者について宗学研究 通号 47 2005-03-31 251-256(R)詳細
程 正 (著)『般若心経』と初期禅宗駒沢大学仏教学部論集 通号 37 2006-10-31 255-272詳細
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage