INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 極楽房 [SAT] 極樂房 [SAT]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
仙光院 (人物) (...)  一行 (人物) (...)  仙光院 (術語) (...)  九僧正 (術語) (...)  浄土変相 (術語) (...)  元興寺 (術語) (...) 
-- 2 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
亀田 孜 (著)智光変相拾遺東北大学文学部研究年報 通号 2 1951-03 65-109詳細
末木 文美士 (著)「三国仏法伝通縁起」日本三論宗章研究東洋文化研究所紀要 通号 99 1986-02-20 71-151(L)詳細
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage