INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 道武帝 [SAT] [ DDB ]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
仏教美術 (分野) (...)  太祖<北魏> (人物) (...)  楊衒之 (人物) (...)  文成帝 (人物) (...)  崔浩 (人物) (...)  魏書 (文献) (...) 
-- 4 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
大村 西崖 (著)龍門最初の石窟仏書研究 通号 4 1914-12-10 1-2(R)詳細
水野 清一 (著)魏書釈老志の耆闍崛山殿支那仏教史学 通号 1942-07-15 16-23詳細
長谷川 道隆 (著)『洛陽伽藍記』と北魏仏教の一側面西山禅林学報 通号 19 1986-03-31 33-56詳細
川本 芳昭 (著)景穆太子と崔浩東方学 通号 91 1996-01 46-60詳細
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage