INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

仏教学雑誌 2 巻 9 号

媒体情報:

媒体名 仏教学雑誌
媒体名欧文 ----
2
9
編者 小野玄妙
発行日 1921-09-10
発行者高瀬承厳
発行地東京


収録論文: 7 件

大村 西崖 胎蔵旧図様考仏教学雑誌1-3(R)詳細
長井 真琴 巴梨善見律外序和訳(一二)仏教学雑誌3-8(R)詳細
上野 楳殿 法然上人伝私見(四)仏教学雑誌8-18(R)詳細
原 公巌 僧佉伽梨迦偈陀波陀註釈訳(六)仏教学雑誌18-28(R)詳細
山本 信吉 光明皇后仏教学雑誌28(R)詳細
---- ---- 真田増丸氏編『信に生きた人』仏教学雑誌29(R)詳細
---- ---- 啓明会の常盤博士補助仏教学雑誌29(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage