INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

日本仏教史学 2 巻 3 号

媒体情報:

媒体名 日本仏教史学
2
3
編者 日本仏教史学会
発行日 1943-08-30
発行者井上治作
発行地京都


収録論文: 6 件

徳重 浅吉 明治初年に於ける日本仏教の支那進出について(上)日本仏教史学1-17詳細
花山 信勝 聖徳太子と大「和」国家の建設日本仏教史学18-40詳細
笠原 一男 新興仏教寺院経済史の研究(下)日本仏教史学41-65詳細
荻須 純道 禅宗思想史上の大灯国師日本仏教史学66-71詳細
田中 喜久三 日蓮上人真蹟研究者日等上人に就いて日本仏教史学72-87詳細
伊藤 真徹 六国史仏教史料日本仏教史学149-188詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage