INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

大崎学報 (通号: 55)

媒体情報:

媒体名 大崎学報
媒体名欧文 Journal of Nichiren Buddhist Studies
通号 55
ISSN 02891174
編者 望月歓厚
発行日 1920-02-15
発行者日蓮宗大学同窓会
発行地東京


収録論文: 8 件

清水 竜山 草木成仏論大崎学報1-7詳細
岡 教邃 最蓮房上人伝に就て(一)大崎学報8-13(R)詳細
塩田 義遜 妙法華分科の沿革(四)大崎学報14-21詳細
山上 ゝ泉 列聖御製の法華経讃歌研究(二)大崎学報22-24詳細
浅井 要麟 境妙庵目録著者考大崎学報29-32詳細
SI 真蔵院蔵書目録解題(二)大崎学報33-37詳細
SG 信仰と観念に就て大崎学報38-40詳細
G S生 法難の梗概大崎学報41-43(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage