INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

大谷学報 11 巻 1 号 (通号: 37)

媒体情報:

媒体名 大谷学報
媒体名欧文 ----
通号 37
11
1
ISSN ----
ISBN ----
編者 大谷学会
発行日 1930-03-05
発行者大谷学会
発行地京都


収録論文: 4 件

曽我 量深 浄土荘厳の原理大谷学報1-33詳細
西尾 京雄 報身仏の歴史的研究大谷学報34-69詳細
安井 広度 親鸞の入信期に就いて大谷学報70-91詳細
竜山 章真 Lokāyataに関する研究大谷学報143-165詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage