INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

真宗学 (通号: 32)

媒体情報:

媒体名 真宗学
媒体名欧文 JOURNAL OF STUDIES IN SHIN BUDDHISM
通号 32
編者 浅野教信
発行日 1965-03-20
発行者真宗学会
発行地京都


収録論文: 4 件

加藤 仏眼 本願力廻向の焦点と接点真宗学1-39詳細
村上 速水 宗祖における願生思想の一考察真宗学40-54詳細
直海 玄洋 法徳と機相についての二,三の問題真宗学55-75詳細
道命 盤石秘要(続)真宗学76-100詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage