INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

密教学 (通号: 27)

媒体情報:

媒体名 密教学
媒体名欧文 The Mikkyogaku
通号 27
ISSN 02873966
編者 種智院大学密教学会
発行日 1991-03-15
発行者種智院大学密教学会
発行地京都


収録論文: 4 件

夏目 祐伸 中国仏教の成立について(1)密教学1-15詳細
仲尾 俊博 真宗思想にみられる差別の拡大的重層的理解 その一密教学17-39詳細
佐藤 久光 四国遍路の社会学的考察(下)密教学41-68詳細
北村 太道 『Tantrārthāvatāra』を中心とした『金剛頂経』の研究(十五)密教学1-15(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage