INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

東方学 (通号: 21)

媒体情報:

媒体名 東方学
媒体名欧文 TOHOGAKU(Eastern Studies)
通号 21
発行日 1961-03
発行者東方学会
発行地東京


収録論文: 2 件

早島 鏡正 アバヤギリ寺(Abhayagiri-vihāra)の興亡史東方学119-133(R)詳細
山本 達郎 デリー諸王朝の遺蹟東方学134-137(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage