INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

近世仏教 史料と研究 2 巻 (通号: 2)

媒体情報:

媒体名 近世仏教 史料と研究
媒体名欧文 ----
通号 2
2
ISSN ----
ISBN ----
編者 近世仏教研究会
発行日 1960-10-25
発行者近世仏教研究会
発行地京都


収録論文: 4 件

柏原 祐泉 近世仏教教団の構造的変化近世仏教 史料と研究1-14(R)詳細
千葉 乗隆 近世真宗教団の本末構造近世仏教 史料と研究15-37(R)詳細
藤井 学 時宗末寺帳について近世仏教 史料と研究38-50(R)詳細
北西 弘 天文日記国別引得(二)近世仏教 史料と研究51-70(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage