INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前金 天鶴 ( きむ ちょんはく, Chonhak Kim ) 著 (東京大学大学院博士課程/専修大学非常勤講師)
タイトル日本華厳における三乗廻心説
タイトル読みにほんけごんにおけるさんじょうえしんせつ
サブタイトル
タイトル(欧文)Conversion to the Three Vehicles in the Kegon School
サブタイトル(欧文)
該当ページ186-188(R)
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES (INDOGAKU BUKKYŌGAKU KENKYŪ)
通号 101
51
1
特集・テーマ 東国大学校における第五十三回学術大会紀要(一)
ISSN 0019-4344
編者 日本印度学仏教学会
発行日2002-12-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB:00010036


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   華厳学 中国仏教 (分野) 法蔵 (人物) 日本仏教 (分野) 朝鮮仏教 (分野) 禅学 (分野) 均如 (人物) 韓国仏教 (分野) 智儼 (人物)
  人物   寿霊 増春 凝然 湛睿 華厳学 (分野) 華厳宗 (分野) 五教章指事 (文献) 華厳経両巻旨帰 (文献) 元暁 (人物) 潭普寂 (人物) 鳳潭 (人物) 豊山戒定 (人物) 日本仏教 (分野) 華厳一乗義私記 (文献) 寿霊 (人物) 凝然 (人物) 道宣 (人物) 法蔵 (人物) 吉蔵 (人物) 法然 (人物) 律宗 (分野) 湛睿 (人物) 真言律宗 (分野) 智照 (人物) 華厳教学 (分野) 釼阿 (人物)
  文献   華厳経問答 五教章指事 華厳一乗義私記 五教章通路記 孔目章 (文献) 法蔵 (人物) 華厳五教章 (文献) 義湘 (人物) 起信論義記 (文献) 法花経論子注 (文献) 一乗十玄門 (文献) 教時諍論 (文献) 寿霊 (人物) 法華経 (文献) 釈摩訶衍論 (文献) 華厳思想史 (術語) 五教章中巻種子義私記 (文献) 阿頼耶識 (術語) 華厳経問答 (文献) 華厳一乗義私記 (文献) 増春 (人物) 五教章指事 (文献) 五教章通路記 (文献) 天台教学 (術語) 五教章 (文献) 刊定記 (文献) 真諦 (人物) 部執異論疏 (文献) 貞慶 (人物) 摩尼抄 (文献) 徳一 (人物) 吉蔵 (人物)
  術語   仏果廻心 教道論理 自位究竟 三乗廻心 五教章通路記 (文献) 教道論理 (術語) 仏果廻心 (術語) 自位究竟 (術語) 三乗廻心 (術語) 一乗 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage