INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前秋重 義治 ( あきしげ よしはる, Yoshiharu Akishige ) 著 ()
タイトル普勧坐禅儀考
タイトル読みふかんざぜんぎこう
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ69-95(R)
媒体名 道元思想大系
通号 8
特集・テーマ 思想篇 第2巻
ISBN 4-8104-9138-2
編者 伊藤秀憲
発行日1995-04
発行者同朋舎出版
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  曹洞宗 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
 人物  道元 如浄 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 道元 (人物) 宝慶記 (文献) 宏智正覚 (人物) 明全 (人物) 禅苑清規 (文献)
 文献  普勧坐禅儀 禅苑清規 坐禅儀 正法眼蔵 坐禅箴 正法眼蔵 (文献) 道元 (人物) 弁道話 (文献) 坐禅用心記 (文献) 坐禅 (術語) 学道用心集 (文献) 曹洞宗 (分野) 宝慶記 (文献) 百丈清規 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 禅宗 (分野) 赴粥飯法 (文献) 瑩山清規 (文献) 如浄 (人物) 永平清規 (文献) 天台小止観 (文献) 普勧坐禅儀 (文献) 坐禅箴 (文献) 宗鏡録 (文献) 大慧宗杲 (人物) 仏照禅師奏対録 (文献) 百丈禅師坐禅儀 (文献) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 坐禅儀 (文献) 臨済義玄 (人物) 随聞記 (文献) 道元和尚広録 (文献) 天台用語 (術語) 信心銘 (文献)
 術語  修証一等 打坐即仏法 正伝の坐禅 身心脱落 (術語) 本証妙修 (術語) 修証義 (文献) 只管打坐 (術語) 本覚思想 (術語) 老梅樹 (術語) 正法眼蔵梅華巻 (文献) 三願転入 (術語) 調心 (術語) 情意 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage