INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前前島 信也 ( まえじま しんや, Shinya Maejima ) 著 (大正大学大学院)
タイトル『明義進行集』と良忠著作
タイトル読みみょうぎしんぎょうしゅうとりょうちゅうちょさく
サブタイトル信空の思想と良忠の思想
タイトル(欧文)The Myōgi shingyōshū and the Works of Ryōchū
サブタイトル(欧文)The Thought of Shinkū and Ryōchū
該当ページ118-121(R)
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES (INDOGAKU BUKKYŌGAKU KENKYŪ)
通号 132
62
2
特集・テーマ (公財)中村元東方研究所・NPO法人中村元記念館東洋思想文化研究所共催第六十四回学術大会紀要(二)
ISSN 0019-4344
編者 日本印度学仏教学会
発行日2014-03-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
 人物  信空 良忠 信瑞 善導 法然 (人物) 隆寛 (人物) 法然上人 (人物) 源空 (人物) 浄土教 (分野) 証空 (人物) 親鸞 (人物) 唯信鈔託宣記 (文献) 浄土宗 (分野) 聖光 (人物) 善導 (人物) 弁長 (人物) 長西 (人物) 存覚 (人物) 律宗 (分野) 泉涌寺不可棄法師伝 (文献) 鸞宿 (人物) 珠光 (人物) 妙蓮 (人物) 聖一国師 (人物) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 源信 (人物) 教行信証 (文献) 観経疏 (文献)
 文献  明義進行集 往生礼讃 愚管抄 (文献) 聖覚 (人物) 四十八巻伝 (文献) 歎異抄 (文献) 選択集 (文献) 関東往還記 (文献) 十六門記 (文献) 隆寛律師略伝 (文献) 観経疏 (文献) 善導 (人物) 観念法門 (文献) 教行信証 (文献) 般舟讃 (文献) 往生要集 (文献) 法事讃 (文献)
 術語  無観称名 不観相貌 法然 (人物) 明義進行集 (文献) 念仏三昧 (術語) 懺悔 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage