INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前Penkower Linda ( ぺんかわー りんだ, Linda Penkower ) 著 (ピッツバーグ大学宗教学部助教授)
タイトルMaking and Remaking Tradition
タイトル読みmakingandremakingtradition
サブタイトルChan-jan's Strategies Toward a T'ang T'ien-t'ai Agenda
タイトル(欧文)Making and Remaking Tradition
サブタイトル(欧文)Chan-jan's Strategies Toward a T'ang T'ien-t'ai Agenda
該当ページ47-96(L)
媒体名 天台大師研究:天台大師千四百年御遠忌記念
媒体名欧文 ----
通号 1
ISSN ----
ISBN ----
編者 「天台大師研究」編集委員会
発行日1997-03-01
発行者祖師讃仰大法会事務局/天台学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 宋代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代) 曹洞宗 (分野) 元代 (時代)
 分野  天台宗 中国仏教 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 智顗 (人物) 日本 (地域) 最澄 (人物) 伝教大師最澄 (人物) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  Chan-jan ( 湛然 ) Chih-i ( 智顗 ) Tao-sui ( 道邃 ) Chih-li ( 知礼 ) 智顗 (人物) 湛然 (人物) 天台教学 (分野) Lotussūtra (文献) ChiTsang (人物) 仏教 (分野) Sthiramati (人物) Dharma-uttra (人物)
 文献  Fa-huawen-chü ( 法華文句 ) Chih-kuanfu-hsingch'uan-hungchüeh ( 止観輔行伝弘決 ) Fa-huahsüan-i ( 法華玄義 ) Kuo-ch'ingkuang-pai-lu ( 国清広百録 )
 術語  p'an-chiao ( 判教 ) chiu-tsuhsiang-ch'eng ( 九祖相承 )

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage