INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前嶋津 行史 ( しまづ ぎょうし, Gyoshi Shimazu ) 著 ()
タイトル愚者の自覚
タイトル読みぐしゃのじかく
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ186-187(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 28
特集・テーマ 真宗における仏事(Buddhist Affairs of Jodoshinshu Samgha, Rituals and Nenbutsu)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2007-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00148286


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  法然 親鸞 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 曇鸞 (人物)
 文献  選択集 教行信証 教行信証 (文献) 法然 (人物) 親鸞 (人物) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 善導 (人物) 逆修説法 (文献) 歎異抄 (文献) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 浄土論註 (文献)
 術語  愚者 称名念仏 聖道門 往生 dharma (術語) acetana (術語) 智者 (術語) 法華経 (術語) 仏弟子 (術語) 幼児教育 (術語) 般若心経秘鍵 (文献) 自覚 (術語) 本願 (術語) 選択 (術語) 南無阿弥陀仏 (術語) 菩提心 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 念仏 (術語) 浄土 (術語) (術語) 浄土門 (術語) 還相利他行 (術語) 即身成仏 (術語) 三心 (術語) 回心 (術語) 西山上人 (人物) 真宗興隆 (術語) 成仏 (術語) 教行信証 (文献) 正定聚 (術語) 臨終 (術語) 極楽 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage