INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前後藤 智道 ( ごとう ともみち, Tomomichi Goto ) 著 ()
タイトル『教行信証』公開の動向
タイトル読みきょうぎょうしんしょうこうかいのどうこう
サブタイトル明治期の大谷派宗門に注目して
タイトル(欧文)Opening "Kyōgyōshinshō" for the Public
サブタイトル(欧文)focusing on the Trends within the Otani Branch in the Meji Period
該当ページ63-78(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 31
特集・テーマ 親鸞と現代―『教行信証』の課題―(Shinran and the Present Age: The Problems of the Kyōgyōshinshō)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2010-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  明治時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 大正時代 (時代) 江戸時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 浄土宗 (分野) 真宗学 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  親鸞 理網院慧琳 円乗院宣明 住田智見 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 清沢満之 (人物) 親鸞 (人物) 白毫の光 (文献) 日蓮 (人物) 諏訪義譲 (人物) 尾張教学先覚伝考 (文献)
 文献  教行信証 教行信証講義 六要鈔 安楽集 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 化身土巻 (術語) 中外日報 信仰の自律 (術語) 講解教行信証 (文献) 教行信証摘解 (文献) 愚禿鈔 (文献) 親鸞聖人論 (文献) 存覚 (人物) 往生論註 (文献) 破邪顕正抄 (文献) 顕名鈔 (文献) 道綽 (人物) 観経疏 (文献) 浄土論 (文献) 往生要集 (文献) 曇鸞 (人物) 観無量寿経 (文献)
 術語  大谷派 学寮 貫練社 宗学 歎異抄 (文献) 清流紀談 (文献) 新宮 (術語) 内観 (術語) 教学刷新運動 (術語) 大逆事件 (術語) 大森銀山 (術語) 東本願寺 (術語) 堂僧 (術語) 泉竜寺 (術語) 幕府 (術語) 上壇間日記 (文献) 領主 (術語) 宗義安心 (術語) 本典研究 (術語) 三面僧房 (術語) 正法眼蔵 (文献) 宗乗 (術語) 日蓮 (人物) 教団 (術語) 曹洞宗 (分野) 死生観 (術語) 選択本願念仏集 (文献) 浄土宗 (分野)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage