INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前幡谷 明 ( はたや あきら, Akira Hataya ) 著 ()
タイトル委託と応答
タイトル読みいたくとおうとう
サブタイトル
タイトル(欧文)Call and Response
サブタイトル(欧文)
該当ページ122-157(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 31
特集・テーマ 親鸞と現代―『教行信証』の課題―(Shinran and the Present Age: The Problems of the Kyōgyōshinshō)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2010-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00148369


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  親鸞聖人 法然上人 唯円 善導 浄土真宗 (分野) 法然上人 (人物) 聖徳太子 (人物) 真宗 (分野) 日本浄土真宗 (分野) 真宗学 (分野) 教行信証 (文献) 日本仏教 (分野) 日本浄土宗 (分野) 浄土宗 (分野) 親鸞 (人物) 日本浄土教 (分野) 善導 (人物) 選択集 (文献) 浄土学 (分野) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 覚如 (人物) 蓮如 (人物) 善鸞 (人物) 浄土教 (分野) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 源信 (人物) 観経疏 (文献)
 文献  教行信証 安楽集 歎異抄 観経疏 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 道綽 (人物) 往生論註 (文献) 観経疏 (文献) 浄土論 (文献) 往生要集 (文献) 曇鸞 (人物) 教行信証 (文献) 観無量寿経 (文献) 唯円 (人物) 末灯鈔 (文献) 浄土真宗 (分野) 蓮如 (人物) 安楽集 (文献) 往生礼讃 (文献) 観経 (文献)
 術語  委託 応答 愚の系譜 流通分 義成就品 (術語) 後序 (術語) 法華経 (文献) 高野山 (術語) 大楽院 (術語) 六道輪廻 (術語) 衣座室の三軌 (術語) 末法為正 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage