INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前伊東 恵深 ( いとう えしん, Eshin Ito ) 著 ()
タイトル見仏性と顕仏性
タイトル読みけんぶっしょうとけんぶっしょう
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ178-180(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 26
部編 教化と教学(The Mission and the Doctrinal Studies)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2005-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  親鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
 文献  教行信証 涅槃経 迦葉品 梵行品 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 法華経 (文献) 教行信証 (文献) 華厳経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 大智度論 (文献) 維摩経 (文献) 仏性 (術語) 大乗仏教 (分野) 大宝積経 (文献) 中辺分別論釈疏 (文献) 成実論 (文献) 歴代三宝記 (文献) 続高僧伝 (文献) 大乗涅槃経 (文献) 大宝積経論 (文献) 六要鈔 (文献) 五逆謗法 (術語) 摩訶止観 (文献) 迹本二門 (術語)
 術語  仏性 一闡提 如来蔵 (術語) 正法眼蔵 (文献) 一闡提 (術語) 涅槃経 (文献) 仏種 (術語) 涅槃 (術語) 法性 (術語) 一乗 (術語) 仏性 (術語) 悉有仏性 (術語) 大乗涅槃経 (文献) 一切衆生悉有仏性 (術語) 一闡提成仏 (術語) 利養 (術語) 三種病人 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage