INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前亀崎 真量 ( かめざき しんりょう, Shinryo Kamezaki ) 著 ()
タイトル親鸞の仏土観
タイトル読みしんらんのぶつどかん
サブタイトル「真仏土巻」所引『涅槃経』「徳王品」を中心に
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ137-138(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 33
特集・テーマ 親鸞と現代―『教行信証』の課題―(Shinran and the Present Age: The Problems of the Kyōgyōshinshō)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2012-11-24
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  親鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
 文献  教行信証 涅槃経 徳王品 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 法華経 (文献) 教行信証 (文献) 華厳経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 大智度論 (文献) 維摩経 (文献) 仏性 (術語)
 術語  真仏土 涅槃界 仏土観 酬報 (術語) 空性浄土 (術語) 真仏土巻 (文献) 願心荘厳 (術語) 法の三願 (術語) 化身土 (術語) 自然観 (術語) 法性法身 (術語) 仏性 (術語) 仏塔信仰 (術語) 三学 (術語) 大智・大悲 (術語) 仏身観 (術語) 唯物論 (術語) 弥陀仏身 (術語) 三身説 (術語) 浄土論註 (文献) 唯心的仏身 (術語) 仏身 (術語) 懺悔 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage