INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前麦谷 邦夫 ( むぎたに くにお, Kunio Mugitani ) 著 (東京大学大学院博士課程単位取得/京都大学人文科学研究所助教授)
タイトル古と今
タイトル読みいにしえといま
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ234-244(R)
媒体名 中国宗教思想1 / 岩波講座東洋思想
媒体名欧文 ----
通号 13
ISBN 4-00-010333-4
発行日1990-04-27
発行者岩波書店
発行地東京
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   中国思想史 中国仏教 2~6世紀 (時代) 中国宗教学 (分野) 3-6世紀 (時代) 儒仏道三教交渉史 (分野) 現代 (時代) 六朝思想 (分野) 儒教 (分野) 劉向 (人物) 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
  人物   僧肇 中国仏教 (分野) 鳩摩羅什 (人物) 肇論 (文献) 道生 (人物) 吉蔵 (人物) 羅什 (人物) 中国 (地域) 僧叡 (人物)
  文献   荘子 太平経 道行般若経 注維摩経 老子 (文献) 肇論 (文献) 論語 (文献) 列子 (文献) 中国思想 (分野) 無量寿経 (文献) 維摩詰経 (文献) 礼記 (文献) 洞極経〈太平洞極経〉 (文献) 中国 (地域) 還神法 (術語) 道教 (分野) 太平経鈔 (文献) 善書 (文献) 真人 (術語) 道教と仏教・第二 (文献) 大明度経 (文献) 八千頌般若経 (文献) 般若経 (文献) 般舟三昧経 (文献) 放光般若経 (文献) 小品般若経 (文献) 初期大乗仏教 (分野) 大阿弥陀経 (文献) 維摩経 (文献) 維摩経文疏 (文献) 大乗義章 (文献) 法朗 (人物) 法華経疏 (文献) 平川彰 (人物) 別本 (文献)
  術語   時間意識 歴史意識 古今不二 時間論 七高僧の相承 (術語) 高僧伝 (文献) 鑑戒意識 (術語) Rājasthān (術語) 俗語文献 (術語) 大無量寿経 (文献) 本願史観 (術語) 世継 (術語) 正法眼蔵 (文献) 有時 (術語) 中論 (文献) 存在論 (術語) 三世 (術語) 空間論 (術語) 教行信証 (文献) 経歴 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage