INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前神塚 淑子 ( かみつか よしこ, Yoshiko Kamitsuka ) 著 (東京大学大学院博士課程中退/名古屋大学助教授)
タイトル善と悪
タイトル読みぜんとあく
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ190-201(R)
媒体名 中国宗教思想2 / 岩波講座東洋思想
媒体名欧文 ----
通号 14
ISBN 4-00-010334-2
発行日1990-01-30
発行者岩波書店
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00156779A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   中国思想史 中国仏教 道教 2~6世紀 (時代) 中国宗教学 (分野) 3-6世紀 (時代) 儒仏道三教交渉史 (分野) 現代 (時代) 六朝思想 (分野) 儒教 (分野) 劉向 (人物) 仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 鈴木大拙 (人物) 道元 (人物) 近代 (時代) 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 敦煌 (地域) 密教 (分野)
  人物   僧肇 達磨 馬祖 中国仏教 (分野) 鳩摩羅什 (人物) 肇論 (文献) 道生 (人物) 吉蔵 (人物) 羅什 (人物) 中国 (地域) 僧叡 (人物) 達摩 (人物) 慧可 (人物) 禅宗 (分野) 道元 (人物) 慧能 (人物) 聖徳太子 (人物) 仏教学 (分野) 中国禅宗 (分野) 馬祖道一 (人物) 百丈 (人物) 臨済 (人物) 神会 (人物) 南岳懐譲 (人物) 馬祖語録 (文献) 正法眼蔵 (文献)
  文献   注維摩詰経 二入四行論 維摩経 維摩経 (文献) 維摩義記 (文献) 竺道生 (人物) 吉蔵 (人物) 出三蔵記集 (文献) 維摩詰所説経 (文献) 王弼 (人物) 荘子注 (文献) 楞伽師資記 (文献) 続高僧伝 (文献) 楞伽経 (文献) 洛陽伽藍記 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 慧可 (人物) 金剛三昧経 (文献) 神会 (人物) 法華経 (文献) 華厳経 (文献) 般若経 (文献) 涅槃経 (文献) インド仏教 (分野) 勝鬘経 (文献) 無量寿経 (文献) 大智度論 (文献)
  術語   善因善果 悪因悪果 応報 善悪 悪因悪果 (術語) 断悪修善 (術語) 冥途 (術語) 正法眼蔵 (文献) 帰依三宝 (術語) 輪廻転生 (術語) 不二摩訶衍 (術語) 善因善果 (術語) 業報輪廻 (術語) 歎異抄 (文献) 宿業 (術語) 本願 (術語) (術語) 諸悪莫作 (術語) 教行信証 (文献) 無自性空 (術語) (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage