INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前大野 栄人 ( おおの えいじん, Eijin Ono ) 著 (愛知学院大学講師/曹洞宗研究員)
タイトル『禅門要略』考(上)
タイトル読みぜんもんようりゃくこうじょう
サブタイトル
タイトル(欧文)A Study of the Chán-mén-yào-lüè
サブタイトル(欧文)
該当ページ64-96(R)
媒体名 曹洞宗研究員研究生研究紀要
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ SECT RESEARCH FELLOWS(SŌTŌSHŪ KENKYŪIN KENKYŪSEI KENKYŪINKIYŌ)
通号 12
ISSN ----
ISBN ----
編者 田中亮三
発行日1980-08-15
発行者岡田巳成
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00176431


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  南北朝時代 隋代 中国 (地域) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 室町時代 (時代) 仏教 (分野) 隋代 (時代) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 南北朝時代 (時代) 中国天台 (分野)
 分野  中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  智顗 関口真大 天台宗 (分野) 中国仏教 (分野) 吉蔵 (人物) 湛然 (人物) 摩訶止観 (文献) 法華玄義 (文献) 日蓮 (人物) 慧思 (人物) 柳田聖山 (人物) 宇井伯寿 (人物) 智顗 (人物) 松本文三郎 (人物) 大谷哲夫 (人物) 天台三大部 (文献) 天台五時八教論 (術語)
 文献  禅門要略 次第禅門 小止観 摩訶止観 摩訶止観 (文献) 智顗 (人物) 六妙法門 (文献) 小止観 (文献) 大智度論 (文献) 天台小止観 (文献) 法華経 (文献) 法華玄義 (文献) 次第禅門 (文献) 覚意三昧 (文献) 心理学 (分野) 禅の機能分析 (術語) 雑々抄 (文献) 観仏三昧海経 (文献) 法華文句 (文献) 中論 (文献)
 術語  略出 一心三観 十非心 典拠 一念三千 (術語) 観心 (術語) 通相三観 (術語) 称名念仏 (術語) 円融三諦 (術語) 法華三昧 (術語) 別相三観 (術語) 恵心流 (術語) 地獄 (術語) 止観 (術語) 大日 (術語) 校訂 (術語) 景徳伝灯録 (文献) 天台智者大師発願文 (文献) 灌頂次第 (術語) 解釈 (術語) 雲門宗 (術語) 語録成立 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage