INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前福原 隆善 ( ふくはら りゅうぜん, Ryuzen Fukuhara ) 著 ()
タイトル源信の三心釈
タイトル読みげんしんのさんしんしゃく
サブタイトルとくに道綽の譬喩の引用をめぐって
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-14(R)
媒体名 仏教文化研究
媒体名欧文 STUDIES IN BUDDHISM AND BUDDHIST CULTURE (BUKKYŌ BUNKA KENKYŪ)
通号 61
特集・テーマ 一千年御遠忌記念恵心僧都源信特集
ISSN 0287-1157
編者 浄土宗教学院
発行日2017-03-31
発行者浄土宗教学院
発行地京都
本文あり


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   浄土教 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  人物   源信 道綽 往生要集 (文献) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 永観 (人物) 曇鸞 (人物) 安楽集 (文献) 迦才 (人物) 中国仏教 (分野)
  文献   往生要集 十住毘婆沙論 安楽集 観無量寿経 源信 (人物) 選択集 (文献) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 教行信証 (文献) 安楽集 (文献) 善導 (人物) 選択本願念仏集 (文献) 大智度論 (文献) 竜樹 (人物) インド仏教 (分野) 龍樹 (人物) 浄土論註 (文献) 十地経 (文献) 道綽 (人物) 往生論註 (文献) 観経疏 (文献) 浄土論 (文献) 往生要集 (文献) 曇鸞 (人物) 観無量寿経 (文献) 無量寿経 (文献) 阿弥陀経 (文献) 大無量寿経 (文献) 浄土教 (分野)
  術語   三心釈 譬喩 五念門 観念成就 念仏三昧 教行信証 (文献) 至誠心 (術語) 親鸞 (人物) 菩提心 (術語) 和語灯録 (文献) 第十八願 (術語) 善導 (人物) 観経疏 (文献) 比喩 (術語) 因縁 (術語) 方便 (術語) 伝道 (術語) 大智度論 (文献) (術語) 大毘婆沙論 (文献) 法華七喩 (術語) 五正行 (術語) 往生論註 (文献) 浄土論 (文献) 五果門 (術語) 報恩行 (術語) 浄土論註 (文献) 十念 (術語) 往生礼讃 (文献) 観仏三昧 (術語) 見仏 (術語) 往生 (術語) 三昧 (術語) 華厳経 (文献) 観念法門 (文献) 口称念仏 (術語) 念仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage