INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前遠藤 伊佐見(経宏) ( えんどう いさみきょうこう, Isami (Kyoko) Endo ) 著 (真言宗豊山派総合研究院宗学研究所研究員/大正大学仏教学科副手)
タイトル真言密教における三点説の原点考察
タイトル読みしんごんみっきょうにおけるさんてんせつのげんてんこうさつ
サブタイトル
タイトル(欧文)Fundamental Study of Santen Opinion in Shingon Buddhism
サブタイトル(欧文)
該当ページ65-89(R)
媒体名 豊山学報
媒体名欧文 BUZAN GAKUHŌ JOURNAL of BUZAN STUDIES
通号 57
ISSN 0910-8912
編者 橘信雄
発行日2014-03-31
発行者真言宗豊山派総合研究院
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00182426


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   真言教学 密教 日本仏教 (分野) 密教学 (分野) 真言密教 (分野) 真言宗 (分野) 明恵 (人物) 弘法大師 (人物) 華厳学 (分野) 頼宝 (人物) インド仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 空海 (人物) 中国仏教 (分野) 仏教美術 (分野)
  人物   頼瑜 道範 静遍 円珍 密教 (分野) 真言宗 (分野) 空海 (人物) 覚鑁 (人物) 道範 (人物) 密教学 (分野) 杲宝 (人物) 聖憲 (人物) 頼瑜 (人物) 静遍 (人物) 覚海 (人物) 法然 (人物) 法性 (人物) 浄土教 (分野) 証空 (人物) 秘宗文義要 (文献) 続選択文義要鈔 (文献) 円仁 (人物) 安然 (人物) 日本仏教 (分野) 天台宗 (分野) 最澄 (人物) 宗叡 (人物)
  文献   瑜祇経拾古鈔 秘宗文義要 大毘盧遮那仏経疏遍明鈔 秘蔵記 相応経 (文献) 瑜祇経口伝 (文献) 静遍 (人物) 教主論 (術語) 大楽金剛不空真言三昧耶経般若波羅蜜多理趣釈 (文献) 五輪九字明秘密釈 (文献) 末世 (術語) 顕密二教論手鏡抄 (文献) 別異弘願集 (文献) 選択集 (文献) 大日経 (文献) 大日経疏 (文献) 十住心論 (文献) 空海 (人物) 釈摩訶衍論 (文献) 摂無礙経 (文献) 十八会指帰 (文献) 弘法大師 (人物)
  術語   理智事 三点説 真言即念仏 (術語) 往生 (術語) 秘宗文義宗 (文献) 念仏 (術語) 密浄一致 (術語) 大釈融合論 (術語) 念仏思想 (術語) 仏身説 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage