INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前森江 俊孝 ( もりえ しゅんこう, Shunko Morie ) 著 (駒沢学園教諭/曹洞宗研究員)
タイトル『心賦』と『註心賦』について
タイトル読みしんふとちゅうしんふについて
サブタイトル
タイトル(欧文)On the Xīn-fù and its Commentary Zhù-xīn-fù
サブタイトル(欧文)
該当ページ289-290(R)
媒体名 曹洞宗研究員研究生研究紀要
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ SECT RESEARCH FELLOWS(SŌTŌSHŪ KENKYŪIN KENKYŪSEI KENKYŪINKIYŌ)
通号 11
ISSN ----
ISBN ----
発行日1979-08-30
発行者阿部博邦
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00176290


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  10世紀 インド (地域) 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 11世紀 (時代) 日本 (地域) インド哲学 (分野) 日本仏教 (分野) 高麗時代 (時代)
 分野  中国仏教 法眼宗 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 永明延寿 (人物) 延寿 (人物) 南宗禅 (分野) 雲門宗 (分野) 唐末五代 (時代) 景徳伝灯録序 (文献)
 人物  永明智覚禅師延寿 慧洪覚範 永覚元賢 (人物) 大慧宗杲 (人物) 雪竇 (人物) 円悟 (人物) 宗密 (人物) 華厳学 (分野) 法集別行録 (文献) 李通玄 (人物)
 文献  心賦 註心賦 宗鏡録 禅林僧宝伝 永明延寿 (人物) 註心賦 (文献) 万善同帰集 (文献) 摩訶止観 (文献) 永嘉集 (文献) 宗鏡録 (文献) 心賦 (文献) 蔵乗法教 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 延寿 (人物) 大乗起信論 (文献) 澄観 (人物) 楞伽経 (文献) 興禅護国論 (文献) 林間録 (文献) 宋高僧伝 (文献) 建中靖国続灯録 (文献) 宋史 (文献) 宗門統要 (文献) 人天眼目 (文献) 智証伝 (文献) 雲巌雲晟 (人物)
 術語  一心為宗 一心賦詠 標宗 絶待霊知

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage