INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前日種 譲山 ( ひだね じょうざん, Jozan Hidane ) 著 ()
タイトル話頭の考察(二)
タイトル読みわとうのこうさつ2
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ49-74(R)
媒体名 禪學研究
媒体名欧文 ----
通号 8
編者 日種譲山
発行日1929-01-20
発行者臨濟宗大学禅学研究会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00020770A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  中国 (地域) 中国仏教 (分野) (時代) 禅宗 (分野) (時代) 日本 (地域) 教理史 仏教 (分野) (時代) (時代) 中国禅宗 (分野) 禅思想 (分野)
 分野  禅思想 日本仏教 (分野) 道元 (人物) 比較思想 (分野) 現代 (時代) (時代) 宋代 (時代) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代)
 人物  南泉 趙州 譲禅師 臨済 無門 趙州 (人物) 禅宗 (分野) 青林師虔 (人物) 宿覚 (人物) 無著道忠 (人物) 玄沙師備 (人物) 碧巌集 (文献) 南岳慧思 (人物) 南泉 (人物) (分野) エックハルト (人物) 盤珪 (人物) 僧肇 (人物) 圜悟 (人物) 碧巌録 (文献) 臨済 (人物) 道元 (人物) 臨済録 (文献) 黄檗 (人物) 馬祖 (人物) 白隠 (人物) 正法眼蔵 (文献) 釈尊 (人物) 中国仏教 (分野) 曹山和尚 (人物) 良寛 (人物) 徳山 (人物) 芭蕉恵情 (人物) バートランド・ラッセル (人物) 達摩 (人物)
 文献  景徳伝灯録 古尊宿語録 無門関抄 五灯会元 楞巌経 肇論 宝蔵論 大乗起信論 祖堂集 (文献) 宋高僧伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 五灯会元 (文献) 碧巌録 (文献) 禅苑清規 (文献) 禅宗 (分野) 天聖広灯録 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 伝心法要 (文献) 円覚宗演 (人物) 宝林伝 (文献) 現成公案 (術語) 雲門広録 (文献) 天聖広燈録 (文献) 抄録本 (術語) 白崖宝生 (人物) 無門関 (文献) 禅林類聚 (文献) 代語 (術語) 古尊宿語録 (文献) 無門慧開 (人物) 指定辞 (術語) 嘉泰普灯録 (文献) 聯灯会要 (文献) 仏祖宗派総図 (文献) 宗門統要集 (文献) 肇論 (文献) 僧肇 (人物) 鳩摩羅什 (人物) 物不遷論 (文献) 荘子 (文献) 中論 (文献) 老子 (文献) 肇論疏 (文献) 般若無知論 (文献) 達摩多羅禅経 (文献) 宝蔵論の思想史的意義 (文献) ウパニシャッド (文献) 大乗玄論 (文献) 往生論 (文献) 摂大乗論 (文献) 釈摩訶衍論 (文献) 法蔵 (人物) 大乗起信論義記 (文献) 真諦 (人物) 勝鬘経 (文献) 楞伽経 (文献) 成唯識論 (文献)
 術語  大通智勝仏 公案 真如 至道無難 体験 無知の知 平常心 魔よけ (術語) 喪服 (術語) 幻想録 (文献) 自我 (術語) 呪術的習俗 (術語) 宋画 (術語) 画題 (術語) 大乗起信論 (文献) 末法為正論 (術語) 迹門 (術語) (術語) (術語) (術語) 仏道 (術語) 地獄 (術語) (術語) 列子 (文献) 心清浄道 (術語) 涅槃 (術語) 得道者 (術語) 正法眼蔵 (文献) 古則 (術語) 黙照禅 (術語) 無門関 (文献) 宏智頌古 (文献) 坐禅 (術語) 看話禅 (術語) (術語) 法身 (術語) 仏性 (術語) tathatā (術語) 無明 (術語) 本覚思想 (術語) 正智 (術語) 転依 (術語) 差別智 (術語) 法道 (術語) 真如 (術語) 体験 (術語) 心性観 (術語) 庵主禅 (術語) 自己認識 (術語) 即身成仏 (術語) 宗教観 (分野) 覚者 (術語) 仏教学研究 (術語) 修験道 (術語) (術語) 青年時代 (術語) 平常心 (術語) レヴィナス (人物) 生きながら死ぬ (術語) 薩摩門徒 (術語) 北宗批判 (術語) 即心是仏 (術語) 共生 (術語) 本来性 (術語) 無念心 (術語) 祖師禅 (術語) 無知の知 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage