INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前安冨 信哉 ( やすとみ しんや, Shinya Yasutomi ) 著 (大谷大学)
タイトル親鸞の値遇観
タイトル読みしんらんのちぐうかん
サブタイトル『教行信証』総序を中心に
タイトル(欧文)SHINRAN'S FEELING of ENCOUNTER
サブタイトル(欧文)with special emphasis on the General Preface of "the Kyōgyōshinshō"
該当ページ45-59(R)
媒体名 眞宗硏究:眞宗連合學會硏究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 42
ISSN 0288-0911
編者 真宗連合学会
発行日1998-01-10
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00218217A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 比叡山 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 延暦寺 (地域) 日本中世 (時代) 建仁寺 (地域)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  浄土真宗 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 蓮如 (人物) 日本 (地域) 真宗学 (分野) 現代 (時代) 仏教 (分野)
 人物  親鸞 法然 恵信 曇鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 源信 (人物) 道元 (人物) 懐義 (人物) 覚如 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 天親 (人物)
 文献  教行信証 和語灯録 一念多念文意 蓮如上人御一代記聞書 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 西方指南抄 (文献) 選択本願念仏集 (文献) 漢語灯録 (文献) 教行信証 (文献) 教行証文類 (文献) 尊号真像銘文 (文献) 末灯鈔 (文献) 正像末和讃 (文献) 往生論註 (文献) 御文章 (文献) 蓮如 (人物) 空善記 (文献) 正信偈大意 (文献) 御文 (文献) 空善 (人物) 安楽集 (文献)
 術語  三序 知遇 純粋なる記憶 宗教的真理 歎異抄 (文献) 真宗教団 (術語) 教学 (術語) 出会い (術語) 靖国 (術語) 宗教的象徴 (術語) 生死 (術語) 人間的存在 (術語) 宗教教育 (分野) 伝達 (術語) イデオロギー (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage