INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前三桐 慈海 ( みつぎり じかい, Jikai Mitsugiri ) 著 ()
タイトル浄土論註法身説の背景
タイトル読みじょうどろんちゅうほっしんせつのはいけい
サブタイトル
タイトル(欧文)Tan-Luan's Theory of Dharmakāya and its background
サブタイトル(欧文)
該当ページ60-69
媒体名 大谷学報
媒体名欧文 The Otani Gakuho
通号 152
41
4
編者 大谷大学大谷学会
発行日1962-03-10
発行者大谷大学大谷学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00025234


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  4世紀~6世紀 中国 (地域) 中国仏教 (分野)
 分野  中国仏教 浄土教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
 人物  曇鸞 鳩摩羅什 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 教行信証 (文献) 天親 (人物) 中国仏教 (分野) 僧肇 (人物) 法華経 (文献) 大乗仏教 (分野) 龍樹 (人物) 玄奘 (人物) 慧遠 (人物) 竺法護 (人物)
 文献  浄土論註 智度論 大乗義章 教行信証 (文献) 曇鸞 (人物) 浄土論 (文献) 無量寿経 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 中論 (文献) 摩訶止観 (文献) 大乗大義章 (文献) 唯識論 (文献) 倶舎論 (文献) 竜樹 (人物) 翻訳名義集 (文献) 慧遠 (人物) 浄影寺慧遠 (人物) 宝性論 (文献) 正法眼蔵 (文献) 観経疏 (文献) 起信論 (文献) 涅槃経 (文献)
 術語  法身説 仏身論 (術語) 証悟 (術語) 霊知説 (術語) 大乗菩薩 (術語) 法身常住説 (術語) 霊明妙性 (術語) 如来蔵説 (術語) 仏薄伽梵 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage