INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前寺川 俊昭 ( てらかわ しゅんしょう, Shunsho Terakawa ) 著 (大谷大学講師)
タイトル末代の僧伽
タイトル読みまつだいのさんが
サブタイトル浄土真宗の教団
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ64-75
媒体名 親鸞教学
通号 10
編者 親鸞教学編集部
発行日1967-07-01
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
  人物   宗祖<親鸞> 清沢満之 真宗学 (分野) 善導 (人物) 元祖<法然> (人物) 妙音院了祥 (人物) 曽我量深 (人物) 曇鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 唯円 (人物) 親鸞 (人物) 浄土真宗 (分野) 近代仏教 (分野) 精神主義 (術語) 精神界 (文献) 井上円了 (人物)
  文献   願生偈 我が信念 歎異抄 論註 入出二門偈 (文献) 浄土論註 (文献) 無量寿経 (文献) 大無量寿経 (文献) 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 浄土論 (文献) 本願 (術語) 歎異抄 (文献) 善導 (人物) 如来 (術語) 愚禿鈔 (文献) 日清戦争 (術語) エピクテタス語録 (文献) 善鸞 (人物) 唯円 (人物) 末灯鈔 (文献) 法然 (人物) 浄土真宗 (分野) 唯信鈔文意 (文献) 蓮如 (人物) 安楽集 (文献) 曇鸞 (人物) 讃阿弥陀仏偈 (文献)
  術語   真宗教団 僧伽 僧伽的人間 願生者 真俗二諦 (術語) 真俗二諦論 (術語) 僧伽 (術語) 御文 (文献) 浄土真宗 (分野) 一向一揆 (術語) 真宗 (分野) 和田門徒 (術語) 戒律 (術語) 律蔵 (文献) 教団 (術語) 在家 (術語) 律蔵 (術語) 親鸞 (人物) 出家 (術語) 教界時言 (文献) 歎異鈔 (文献) 末代の僧伽 (術語) 願生者 (術語) (術語) 往生伝 (術語) 書承 (術語) 僧伽的人間 (術語) 絶対危機 (術語) 宗教体験 (術語) 三輩 (術語) 発菩提心 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage