INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前安田 理深 ( やすだ りじん, Rijin Yasuda ) 著 ()
タイトル信仰と自律(二)
タイトル読みしんこうとじりつに
サブタイトル入出二門の源泉
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ61-78
媒体名 親鸞教学
通号 30
特集・テーマ 追悼 金子大栄先生
編者 親鸞教学編集部
発行日1977-07-10
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 中国 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  親鸞 善導 世親 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 道綽 (人物) 源信 (人物) 観経疏 (文献) インド仏教 (分野) 無著 (人物) 安慧 (人物) 倶舎論 (文献) 唯識 (分野) 衆賢 (人物)
 文献  教行信証 浄土論註 入出二門偈 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 曇鸞 (人物) 浄土論 (文献) 無量寿経 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 願生偈 (文献) 世親 (人物)
 術語  入出二門 五念門 自利利他 教行信証 (文献) 五念門 (術語) 本願 (術語) 本願念仏 (術語) 願生 (術語) 入出二門偈 (文献) 浄土論註 (文献) 広大無碍の信心 (術語) 五正行 (術語) 往生論註 (文献) 浄土論 (文献) 五果門 (術語) 報恩行 (術語) 十念 (術語) 往生礼讃 (文献) 菩薩道 (術語) 仏身論 (術語) 慈悲 (術語) 善因楽果 (術語) 他力門哲学 (術語) 道元 (人物) 中道 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage