INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前曽我 量深 ( そが りょうじん, Ryojin Soga ) 著 ()
タイトル機法の分限
タイトル読みきほうのぶんげん
サブタイトル
タイトル(欧文)The Limits of Human Potential and Dharma
サブタイトル(欧文)
該当ページ98-111
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 Shinran Kyogaku
通号 38
編者 親鸞教学編集部
発行日1981-06-20
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00026076


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  存覚 金子大栄 法然 親鸞 覚如 (人物) 親鸞 (人物) 蓮如 (人物) 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 善導 (人物) 法然 (人物) 六要鈔 (文献) 曽我量深 (人物) 真宗学 (分野) 清沢満之 (人物) 日本仏教 (分野) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 源信 (人物) 曇鸞 (人物)
 文献  教行信証 六要鈔 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 存覚 (人物) 往生論註 (文献) 破邪顕正抄 (文献) 愚禿鈔 (文献) 顕名鈔 (文献)
 術語  真実信心 心仏土 化身土 機法 教相判釈 他力廻向 (術語) 現生十益 (術語) 阿弥陀仏の本願 (術語) 疑蓋無雑 (術語) 三願転入の文 (術語) 獲信 (術語) 二種深信 (術語) 名号 (術語) 真実信心 (術語) 化身土 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 真仏土 (術語) 浄土真実 (術語) 行証 (術語) 真実教 (術語) 真如法性 (術語) 心仏土 (術語) 機法 (術語) 日本の祖霊観 (術語) 親鸞 (人物) 教相判釈 (術語) 五時八教 (術語) 末法 (術語) 頓漸五味説 (術語) 一乗 (術語) 智顗 (人物) 浄土門 (術語) 蔵通別円の四教 (術語) 異部加上 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage