INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前御手洗 隆明 ( みたらい たかあき, Takaaki Mitarai ) 著 (大谷大学特別研修員)
タイトル如来等同の一考察
タイトル読みにょらいとうどうのいちこうさつ
サブタイトル
タイトル(欧文)On the Notion of Equal to Tathāgatas
サブタイトル(欧文)
該当ページ50-61
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 Shinran Kyogaku
通号 66
ISSN 05830567
編者 親鸞教学編集部
発行日1995-07-31
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00026284A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 関東 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 近世 (時代) 京都 (地域) 三十番神研究 (分野) 日本中世 (時代) 比叡山 (地域)
 時代  鎌倉 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 日本中世仏教 (分野) 浄土教 (分野) 真宗 (分野) 浄土真宗 (分野) 平安 (時代) 室町 (時代)
 分野  真宗史 浄土真宗 親鸞 (人物) 浄土真宗 (分野) 日本仏教史 (分野) 浄土教 (分野) 蓮如 (人物) 鎌倉 (時代) 平安 (時代) 江戸 (時代) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 真宗学 (分野) 現代 (時代) 仏教 (分野)
 人物  親鸞 善鸞 森竜吉 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 唯円 (人物) 性信 (人物) 如信 (人物) 覚如 (人物) 大村英昭 (人物) 安富信哉 (人物) 善鸞 (人物) 親鸞消息 (文献) 山折哲雄 (人物) 奈倉哲三 (人物)
 文献  親鸞消息 仮名聖教 親鸞消息 (術語) 親鸞 (人物) 親鸞和讃 (文献) 土着 (術語) 森竜吉 (人物) 仮名聖教 (文献) 六要鈔 (文献) 歩船鈔 (文献) 親鸞消息 (文献) 弥勒 (術語)
 術語  弥勒 諸仏 異義 門弟 如来等同 文殊 (術語) 観音 (術語) 如来 (術語) 阿難 (術語) 余習 (術語) Mitreya-samiti (文献) 大毘婆沙論 (文献) 民間宗教 (術語) 釈尊 (術語) 凡夫 (術語) 蛇塚 (術語) 異義 (術語) 本仏 (術語) 勧讃証護 (術語) 父母生身 (術語) 弥勒 (術語) 歎異抄 (文献) 異安心 (術語) 唯信鈔文意 (文献) 大切の証文 (術語) 善鸞 (人物) 親鸞聖人伝絵 (文献) 信心 (術語) 信仰経験 (術語) 親鸞 (人物) 如来等同 (術語) 現生十種の益 (術語) 一念往生 (術語) 門弟 (術語) 最勝人 (術語) 便同弥勒 (術語) 布教 (術語) 教行信証 (文献) 弥勒等同 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage