INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前佐々木 求巳 ( ささき もとみ, motomi sasaki ) 著 ()
タイトル御文開版考
タイトル読みおふみかいばんこう
サブタイトル
タイトル(欧文)On Various Versions of the Prints of Rennyo's Epistles
サブタイトル(欧文)
該当ページ62-75
媒体名 真宗研究:真宗連合学会研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 9
ISSN 0289-0911
編者 稲葉秀賢
発行日1964-10-10
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00032747A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  中世 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 仏教 (分野) インド (地域) 鎌倉時代 (時代) 古代 (時代) 近世 (時代) 臨済宗 (分野)
 分野  日本仏教 浄土教 歴史学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 蓮如 (人物) 宗教学 (分野) 考古学 (分野) 仏教 (分野) 仏教建築 (分野)
 人物  蓮如 静如 顕如 証如 良如 教如 浄土真宗 (分野) 親鸞 (人物) 存覚 (人物) 御文 (文献) 御文章 (文献) 覚如 (人物) 真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 顕如 (人物) 蓮如 (人物) 証如 (人物) 教如 (人物) 下間氏 (人物) 准如 (人物) 越前勝授寺文書 (文献) 実如 (人物) 五帖御文 (文献) 円光大師御遺跡廿五箇所案内記 (文献) 黒谷聖人 (人物) 実従 (人物) 浄土宗 (分野) 西福寺文書 (文献) 宗教 (分野) 日本仏教史 (分野) 淮如 (人物) 人倫訓掌彙 (文献) 天文日記 (文献) 御文良如証判 (文献) 信長公記 (文献)
 文献  御文良如証判 御文顕如証判 御文教如証判 教如 (人物) 御文顕如証判 (文献) 御文教如証判 (文献) 御文良如証判 (文献) 御文 (術語)
 術語  御文 教団 (術語) (術語) 仮名法語 (術語) 久宝寺寺内町 (術語) 御絵伝 (術語) 音声言語 (術語) 女人往生 (術語) 空善記 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage