INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前里道 徳雄 ( さとみち のりお, Norio Satomichi ) 著 (東洋大学助教授)
タイトル婆子考
タイトル読みばすこう
サブタイトル禅宗に於ける女性
タイトル(欧文)A study of Ba-su
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-23
媒体名 東洋学論叢
媒体名欧文 BULLETIN OF ORIENTOLOGY Bulletin of the Faculty of Letters Toyo University
通号 16
部編 東洋大学文学部紀要 第44集/中国哲学文学科・印度哲学科篇
ISSN 0385-9487
編者 東洋大学文学部
発行日1991-03-30
発行者東洋大学文学部
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00034847


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 宋代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代) 曹洞宗 (分野) 元代 (時代)
 分野  中国仏教 禅宗 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 仏教 (分野)
 人物  羅山道閑 浮盃 徳山 大愚 臨済 大慧 禅宗 (分野) 浮盃 (人物) 羅山道閑 (人物) 徳山 (人物) 無門 (人物) 竜潭 (人物) 大愚 (人物) 黄蘖 (人物) 臨済録 (文献) 日本禅宗 (分野) 雲居 (人物) 臨済 (人物) 馬祖 (人物) 斐林 (人物) 道元 (人物) 黄檗 (人物) 白隠 (人物) 正法眼蔵 (文献) 釈尊 (人物) 宏智 (人物) 大慧年譜 (文献) 雪竇重顕 (人物) 圜悟 (人物) 宗教 (分野) 雪竇頌古 (文献)
 文献  祖堂集 五灯会元 景徳伝灯録 従容録 人天眼目 老女経 臨済録 景徳伝灯録 (文献) 宋高僧伝 (文献) 宝林伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 臨済録 (文献) 碧巌録 (文献) 禅宗 (分野) 六祖壇経 (文献) 嘉泰普灯録 (文献) 聯灯会要 (文献) 祖堂集 (文献) 無門関 (文献) 仏祖宗派総図 (文献) 宗門統要集 (文献) 伝心法要 (文献) 五灯会元 (文献) 禅苑清規 (文献) 天聖広灯録 (文献) 宏智正覚 (人物) 万松行秀 (人物) 宏智頌古 (文献) 碧巌集 (文献) 人天眼目 (文献) 碧厳録 (文献) 洞上古轍 (文献) 宗門円相集 (文献) 従容録 (文献) 永平正法眼蔵 (文献) 雲門録 (文献) 五家 (術語) 高麗仏籍集佚 (文献) 禅林類聚 (文献) 臨済 (人物) 歎異抄 (文献) 臨済義玄 (人物)
 術語  婆子 老婆心切 老婆禅 菩薩行 婆子焼庵 活作略 機関禅 義理禅 羅漢信仰 接化 時間観念 (術語) 臨済録 (文献) 老婆心切 (術語) 婆子 (術語) 老婆禅 (術語) 菩薩行 (術語) 菩薩 (術語) 利他行 (術語) 法華経 (文献) 大乗 (術語) 法師 (術語) 社会事業 (術語) 菩薩戒 (術語) 久成の釈尊 (術語) 詩集 (術語) 活作略 (術語) 十戒 (術語) 婆子焼庵 (術語) 機関禅 (術語) 宋朝の中央集権主義 (術語) 武宗の破仏 (術語) 義理禅 (術語) 曹洞五位 (術語) 門参資料 (術語) 羅漢信仰 (術語) 阿羅漢 (術語) 羅漢講 (術語) 羅漢像 (術語) 仏像 (術語) 接化 (術語) 念仏禅 (術語) 神通力 (術語) 顧視 (術語) 成相 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage