INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前渡辺 新治 ( わたなべ しんじ, Shinji Watanabe ) 著 ()
タイトル加持身と本地身について
タイトル読みかじしんとほんぢしんについて
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ217-247
媒体名 佛教文化論集:川崎大師教学研究所研究紀要
通号 7
編者 川崎大師教学研究所
発行日1995-12
発行者川崎大師教学研究所
発行地神奈川
本文
INBUDS IDIB:00040194


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 真言宗 密教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 密教 (分野) 弘法大師 (人物) 天台宗 (分野) インド仏教 (分野) インド (地域) 中国仏教 (分野) 仏教美術 (分野)
  人物   頼瑜 興教大師覚鑁 弘法大師空海 密教 (分野) 真言宗 (分野) 空海 (人物) 覚鑁 (人物) 道範 (人物) 密教学 (分野) 杲宝 (人物) 聖憲 (人物) 弘法大師空海 (人物) 五輪九字明秘密釈 (文献) 頼瑜 (人物) 大日経 (文献) 不空 (人物) 堀内僧正信証 (人物) 興教大師覚鑁 (人物) 伝教大師最澄 (人物) 即身成仏義 (文献) 恵果 (人物)
  文献   大日経疏 大日経 弁顕密二教論 秘蔵宝鑰 大日経 (文献) 大日経義釈 (文献) 大日経広釈 (文献) 金剛頂経 (文献) 即身成仏義 (文献) 十住心論 (文献) 大智度論 (文献) 空海 (人物) 大日経疏 (文献) 密教 (分野) 華厳経 (文献) 法華経 (文献) インド密教 (分野) 釈摩訶衍論 (文献) 秘蔵宝鑰 (文献) 声字実相義 (文献) 秘密曼荼羅十住心論 (文献) 弁顕密二教論 (文献) 性霊集 (文献) 三教指帰 (文献)
  術語   加持身 本地身四種身 三身説 自証三菩提 即身成仏 本地身 (術語) 仏身 (術語) 自性身 (術語) 説法 (術語) Sri (人物) 法身 (術語) 法身説法 (術語) 化身 (術語) 加持身 (術語) 三身説 (術語) 仏身論 (術語) 二身説 (術語) 三身論 (術語) 四身説 (術語) 仏身観 (術語) 応身 (術語) 金光明経 (文献) 受用身 (術語) 即身成仏 (術語) 即身成仏義 (文献) 菩提心論 (文献) 菩提心 (術語) 大日如来 (術語) 即身成仏義私記 (文献) 六大 (術語) 三劫成仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage