INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前吉田 隆英 ( よしだ りゅうえい, Ryuei Yoshida ) 著 ()
タイトル曇鸞と仙経
タイトル読みどんらんとせんきょう
サブタイトル
タイトル(欧文)T'an 1uan and Taoist bible
サブタイトル(欧文)
該当ページ333-348
媒体名 日本仏教文化論叢:北畠典生博士古稀記念論文集
媒体名欧文 ESSAYS ON JAPANESE BUDDHIST CULTURE: In Honor of Dr. Tensei Kitabatake On the Occasion of his Seventieth Birthday
通号 2
ISBN 4-8162-1009-1
編者 北畠典生博士古稀記念論文集刊行会
発行日1998-06-08
発行者永田文昌堂
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   中国仏教 浄土教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  人物   曇鸞 陶弘景 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 教行信証 (文献) 天親 (人物) 道教 (分野) 真誥 (文献) 曇鸞 (人物) 陸修静 (人物) 天台智顗 (人物) 仏教 (分野) 道宣 (人物) 葛洪 (人物)
  文献   往生論註 抱朴子 本草集注 衆醮儀 弁正論 曇鸞 (人物) 教行信証 (文献) 浄土論 (文献) 親鸞 (人物) 安楽集 (文献) 無量寿経 (文献) 大智度論 (文献) 選択集 (文献) 神仙伝 (文献) 道教 (術語) 論語義疏 (文献) 往生論註 (文献) 高僧伝 (文献) 聞名 (術語) 葛洪 (人物) 抱朴子 (文献) 衆醮儀 (文献) 本草集注 (文献) 弁正論 (文献) 破邪論 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 法琳 (人物) 化身土巻 (文献) 玄奘 (人物)
  術語   仙経 弁正論 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage