INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前伊藤 瑞叡 ( いとう ずいえい, Zuiei Ito ) 著 (立正大学教授)
タイトル法華と真言
タイトル読みほっけとしんごん
サブタイトル
タイトル(欧文)Lotus Sūtra Buddhism and Tantra of the Shingon School
サブタイトル(欧文)
該当ページ197-200
媒体名 法華学報
媒体名欧文 Journal of Lotus Sutra Buddhist Studies
通号 1
ISBN 4804358013
編者 伊藤瑞叡
発行日1989-11-13
発行者伊藤瑞叡
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00059003A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 日蓮宗 密教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日蓮 (人物) 天台宗 (分野) 望月歓厚 (人物) 坂本日深 (人物) 日蓮教学 (分野) インド仏教 (分野) インド (地域) 空海 (人物) 中国仏教 (分野) 仏教美術 (分野)
  人物   日導 日蓮 (人物) 祖書綱要 (文献) 日輝 (人物) 祖書綱要刪略 (文献) 日講 (人物) 江戸時代 (時代) 執行海秀 (人物) 日蓮宗 (分野)
  文献   祖書綱要 金剛頂経 日導 (人物) 祖書綱要序 (文献) 安心問答落居 (文献) 金剛頂経 (文献) 顕本論 (術語) 三沢抄 (文献) 開目鈔 (文献) 源空 (人物) 大日経 (文献) 密教 (分野) 理趣経 (文献) 大日経疏 (文献) Tantrārthāvatāra (文献) 不空 (人物) 真実摂経 (文献) 菩提心論 (文献)
  術語   真言 法華 三大秘宝 事相三密 護持正法 但信但口唱 陀羅尼 (術語) 天台 (術語) 曼荼羅 (術語) マントラ (術語) 大日経疏 (文献) (術語) 声字実相義 (文献) 教行信証 (文献) 法華経 (文献) 懺法 (術語) 三浦氏 (術語) 拾遺往生伝 (文献) 浄土 (術語) 真言 (術語) 続高僧伝 (文献) 守護国家論 (文献) 事相三密 (術語) 法華 (術語) 三大秘宝 (術語) 護持正法 (術語) 只管打坐 (術語) 但信但口唱 (術語) 八不浄物受畜 (術語) 三八念誦 (術語) 扶律談常 (術語) 涅槃経 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage