INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前伊藤 秀憲 ( いとう しゅうけん, Shuken Ito ) 著 ()
タイトル『三大尊行状記』の成立について
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ90-
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 67
34
1
特集・テーマ 花園大学における第三十六回学術大会紀要(一)
編者 平川彰
発行日1985-12-25
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 曹洞宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
  人物   道元 義介 瑩山 懐奘 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 懐奘 (人物) 懐弉 (人物) 義演 (人物) 瑩山 (人物) 道元 (人物) 洞谷記 (文献) 瑩山禅師 (人物) 寂円 (人物) 瑩山紹瑾 (人物) 伝光録 (文献) 瑩山清規 (文献) 坐禅用心記 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 義介 (人物) 道元禅師 (人物)
  文献   三大尊行状記 元祖孤雲徹通三大尊行状記 永平寺三祖行業記 義鑑附法状 御遺言記録 法衣相伝書 洞谷記 建撕記 (文献) 伝光録 (文献) 正法眼蔵 (文献) 三祖行業記 (文献) 永平寺三祖行業記 (文献) 翰縁疏 (文献) 義介 (人物) 檀那河尻氏 (術語) 三大尊行状記 (文献) 御遺告 (文献) 霊瑞 (術語) 元祖孤雲徹通三代尊行状記 (文献) 元祖孤雲徹通三大尊行状記 (文献) 瑩山紹瑾 (人物) 法衣相伝書 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 御遺言記録 (文献) 道元 (人物) 洞谷記 (文献) 永平広録 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 懐奘 (人物) 恭翁運良 (人物) 仏林恵日禅師行状 (文献) 住持職 (術語) 徹通義介禅師喪記 (文献) 法服格正 (文献) 瑩山清規 (文献) 古写本 (術語) 栄山紹瑾 (人物) 瑩山 (人物)
  術語   古伝 洞谷記 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage