INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前金子 寛哉 ( かねこ かんさい, Kansai Kaneko ) 著 ()
タイトル群疑論引用経論文の検討
タイトル読みぐんぎろんいんようきょうろんぶんのけんとう
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ95-98(R)
媒体名 仏教論叢
媒体名欧文 BUKKYO RONSO THE REVIEW OF BUDDHISM
通号 21
特集・テーマ 第二十二回浄土宗教学大会研究紀要
ISSN ----
ISBN ----
編者 稲岡覚順
発行日1977-09-20
発行者浄土宗教学院
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  浄土教 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
 人物  曇鸞 道綽 善導 迦才 元暁 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 教行信証 (文献) 天親 (人物) 曇鸞 (人物) 安楽集 (文献) 法然 (人物) 迦才 (人物) 中国仏教 (分野) 源信 (人物) 観経疏 (文献) 浄土論 (文献) 元暁 (人物) 懐感 (人物) 法蔵 (人物) 韓国仏教 (分野) 朝鮮仏教 (分野) 慧遠 (人物) 義湘 (人物) 吉蔵 (人物) 憬興 (人物)
 文献  群疑論 華厳経 懐感 (人物) 浄土論 (文献) 往生要集 (文献) 観経疏 (文献) 安楽集 (文献) 十疑論 (文献) 観念法門 (文献) 信行 (人物) 法華経 (文献) インド仏教 (分野) 法蔵 (人物) 入法界品 (文献) 涅槃経 (文献) 無量寿経 (文献) 探玄記 (文献) 十地経 (文献)
 術語  念仏三昧 菩薩の修行 極楽の時間 観仏三昧 (術語) 見仏 (術語) 往生 (術語) 三昧 (術語) 華厳経 (文献) 観念法門 (文献) 口称念仏 (術語) 念仏 (術語) 念仏三昧 (術語) 極楽の時間 (術語) 菩薩の修行 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage