INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前花塚 久義 ( はなづか ひさよし, Hisayoshi Hanazuka ) 著 (駒沢大学大学院)
タイトル『勝鬘経』曇林注と吉蔵
タイトル読みしょうまんぎょうどんりんちゅうときちぞう
サブタイトル
タイトル(欧文)Perspectives on Tánlín (曇林)'s commentary of the "Śrīmālādevī-siṃhanāda sūtra (勝鬘経)"
サブタイトル(欧文)
該当ページ236-240(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 24
ISSN ----
ISBN ----
編者 大久保道舟
発行日1982-03-31
発行者曹洞宗宗学研究所
発行地東京
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 日本 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   仏教学 現代 (時代) 日本 (地域) インド (地域) インド学 (分野) 中国 (地域) 宗教学 (分野) 道元禅師 (人物) チベット (地域)
  人物   吉蔵 曇林 達摩 三論宗 (分野) 智顗 (人物) 中国仏教 (分野) 慧遠 (人物) 三論教学 (分野) 法雲 (人物) 法華経 (文献) 慧均 (人物) 道宣 (人物) 菩提達磨 (人物) 尼総 (人物) 宗密 (人物) 謝敷 (人物) 達磨 (人物) 楞伽経 (文献) 高陽王 (人物) 禅宗 (分野) 慧可 (人物) 道元 (人物) 慧能 (人物) 禅仏教 (分野) 恵可 (人物)
  文献   勝鬘経 ( Śrīmālādevī-siṃhanādasūtra ) 廻諍論 業成就論 勝鬘宝窟 宝性論 (文献) 不増不減経 (文献) 大乗起信論 (文献) 涅槃経 (文献) 勝鬘経義疏 (文献) 楞伽経 (文献) 法華経 (文献) 維摩経 (文献) 空七十論 (文献) 中論 (文献) 宝行王正論 (文献) 自性 (術語) 竜樹 (人物) 六十頌如理論 (文献) (術語) 方便心論 (文献) 廻諍論 (文献) 勝鬘宝窟 (文献) 得無垢女経 (文献) 大乗成業論 (文献) (術語) 勝鬘経 (文献) 吉蔵 (人物) 勝鬘義記 (文献) 法華義疏 (文献) 法華玄論 (文献) 中観論疏 (文献) 法華統略 (文献)
  術語   禅者 訳経者 楞伽師資記 (文献) (術語) 五方便 (文献) (術語) 勝鬘宝窟 (文献) 訳経者 (術語) 受戒 (術語) 念仏者 (術語) 禅者 (術語) 三昧経典 (術語) 経録 (文献) 経録 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage