INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前小川 隆 ( おがわ たかし, Takashi Ogawa ) 著 (駒沢大学外国語部助教授)
タイトル『碧巌録』雑考(八)
タイトル読みへきがんろくざっこう8
サブタイトル汝は是れ慧超③
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ94-102(R)
媒体名 禅文化
媒体名欧文 ----
通号 192
ISSN 0514-3012
編者 西口芳男・前田直美・西村惠学
発行日2004-04-25
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  宋代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代) 曹洞宗 (分野) 禅宗 (分野) 日本 (地域) 元代 (時代)
 分野  禅宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野)
 人物  慧超 法眼 中国仏教 (分野) 金剛智 (人物) 朝鮮仏教 (分野) 法眼 (人物) 玄超 (人物) 長安仏教 (分野) 訳経史 (分野) 浄業 (人物) 慧超 (人物) 雪竇 (人物) 白雲 (人物) 碧巌録 (文献) 禅宗 (分野)
 文献  碧巌録 景徳伝灯録 無門関 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 従容録 (文献) 正法眼蔵 (文献) 臨済録 (文献) 雪竇重顕 (人物) 祖堂集 (文献) 雲門広録 (文献) 宋高僧伝 (文献) 五灯会元 (文献) 碧巌録 (文献) 禅苑清規 (文献) 禅宗 (分野) 天聖広灯録 (文献)
 術語  本則評唱 上堂 説法 曹源一滴水 無事禅 景徳伝灯録 (文献) 上堂 (術語) 布杉 (術語) 無門関 (文献) 老僧 (術語) 夢中問答 (文献) 公案 (術語) 永平広録 (文献) 小参 (術語) 永平略録 (文献) 普説 (術語) 宏智録 (文献) 鎌倉下向 (術語) 回向文 (術語) 示寂 (術語) 教化 (術語) 維摩経 (文献) 加持身 (術語) 地方伝道 (術語) 大伝法院 (術語) 説黙 (術語) 月愛三昧 (術語) 教化活動 (術語) 慧超問仏 (術語) 諸教融会 (術語) 説法 (術語) 無事禅 (術語) ご機嫌斜め (術語) 一滴文庫 (術語) 作用即性 (術語) 黙照禅 (術語) 看話禅 (術語) 曹源一滴水 (術語) 東林常総 (人物) 無字の公案 (術語) 修証辺 (術語) 上求菩提 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage