INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前戸田 孝重 ( とだ たかしげ, Takashige Toda ) 著 (京都西山短期大学非常勤講師)
タイトル『融通念仏縁起』と融通念仏宗
タイトル読みゆうずうねんぶつえんぎとゆうずうねんぶつしゅう
サブタイトル
タイトル(欧文)The Yūzū Nembutsu Engi and the Yūzū Nembutsu Sect
サブタイトル(欧文)
該当ページ105-109(R)
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES (INDOGAKU BUKKYŌGAKU KENKYŪ)
通号 119
58
1
特集・テーマ 大谷大学における第六十回学術大会紀要(一)
ISSN 0019-4344
編者 日本印度学仏教学会
発行日2009-12-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB:00086290


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 融通念仏宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 良忍 (人物) 剃髪式 (術語) 中世 (時代) 宗教史 (分野) 融観大通 (人物) (時代)
  人物   良忍 良鎮 大通 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 元暁 (人物) 家寛 (人物) 源信 (人物) 法然 (人物) 融通念仏宗 (分野) 良仁 (人物) 成阿 (人物) 融通念仏縁起 (文献) 良忍 (人物) 大通 (人物) 美術史 (分野) 融通念仏縁起絵諸本 (文献) 融通円門章 (文献) (分野) 近世浄土教 (分野) 融通念仏 (分野) 良鎮 (人物) 大照 (人物)
  文献   融通念仏縁起 大念仏寺誌 観経疏 融通円門章 融通念仏 (術語) 一遍聖絵 (文献) 良忍 (人物) 融通念佛宗 (術語) 古今著聞集 (文献) 一遍上人語録 (文献) 西福寺縁起 (文献) 良鎮 (人物) 融通念仏縁起 (文献) 観経疏 (文献) 善導 (人物) 選択集 (文献) 安楽集 (文献) 往生礼讃 (文献) 観無量寿経 (文献) 観経 (文献) 教行信証 (文献) 往生要集 (文献) 大通 (人物) 往生拾因 (文献) 融通本山檀林清規並序 (文献) 融通念仏信解章 (文献) 観心略要集 (文献)
  術語   融通念仏伝道 融通円門章 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage