INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前布施 義高 ( ふせ ぎこう, Giko Fuse ) 著 (立正大学日蓮教学研究所研究員)
タイトル本迹論の諸相
タイトル読みほんじゃくろんのしょそう
サブタイトル
タイトル(欧文)Theories of "the Superiority of the Fundamental Aspect (hommon) over the Manifestation Doctrine (shakumon)"
サブタイトル(欧文)
該当ページ28-34(R)
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES (INDOGAKU BUKKYŌGAKU KENKYŪ)
通号 122
59
1
ISSN 0019-4344
編者 日本印度学仏教学会
発行日2010-12-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代~近現代 日本 (地域) 日本仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日蓮教学 日蓮宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日蓮 (人物) 日蓮聖人 (人物) 日蓮教団史 (分野) 天台教学 (分野) 室町 (時代) 天台宗 (分野) 望月歓厚 (人物) 坂本日深 (人物) 日蓮教学 (分野)
 人物  日蓮 智顗 湛然 日隆 日朝 日海 日蓮宗 (分野) 日本仏教 (分野) 法華経 (文献) 鎌倉仏教 (分野) 日蓮教学 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 道元 (人物) 天台宗 (分野) 中国仏教 (分野) 吉蔵 (人物) 湛然 (人物) 摩訶止観 (文献) 法華玄義 (文献) 日蓮 (人物) 慧思 (人物) 智顗 (人物) 最澄 (人物) 澄観 (人物) 証真 (人物) 日陣 (人物) 顕本論 (術語) 日朝 (人物) 日本史 (分野) 日意 (人物) 日隆 (人物) 日澄 (人物) 日健 (人物) 御書見聞 (文献) 室町時代 (時代) 日進 (人物) 日什 (人物) 日蓮遺文 (文献)
 文献  日蓮遺文 中国原始天台教籍 日本天台教籍 日蓮 (人物) 法華経 (文献) 涅槃経 (文献) 開目抄 (文献) 立正安国論 (文献) 無量義経 (文献) 守護国家論 (文献) 日隆聖教 (文献) 日蓮遺文 (文献) 日本天台教籍 (文献) 中国原始天台教籍 (文献) 本迹論 (術語)
 術語  本迹論 日蓮教学史 法華教学史 本門教学 (術語) 日蓮教学史 (術語) 本覚思想 (術語) 顕本論 (術語) 事円 (術語) 中国原始天台教学 (術語) 祈祷経之事 (文献) 日蓮教学 (術語) 本迹論 (術語) 方便品 (術語) 一品二半 (術語) 日本天台教学史 (術語) 法華教学史 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage