INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 智軍 [SAT]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
釈友 (人物) (...)  普賢行願讃 (文献) (...)  Jinamitra (人物) (...)  Nyāyabinduṭīkā (文献) (...)  龍樹 (人物) (...)  源信 (人物) (...)  世親 (人物) (...) 
-- 10 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
田辺 正英 (著)阿弥陀信仰の展開を支えた仏典の研究(6)浄土宗学研究 通号 38 2012-03-31 1-78(L)詳細
中御門 敬教 (著)往生後論攷浄土学仏教学論叢:高橋弘次先生古稀記念論集 通号 2 2004-11-01 33-57(L)詳細
中御門 敬教 (著)阿弥陀仏信仰の展開を支えた仏典の研究 (1)浄土宗学研究 通号 32 2006-03-31 1-60 (L)詳細
中御門 敬教 (著)阿弥陀仏信仰の展開を支えた仏典の研究(2)浄土宗学研究 通号 34 2008-03-31 1-75(L)詳細
中御門 敬教 (著)阿弥陀仏信仰の展開を支えた仏典の研究(3)浄土宗学研究 通号 35 2009-03-31 1-66(L)詳細
中御門 敬教 (著)阿弥陀仏信仰の展開を支えた仏典の研究(4)浄土宗学研究 通号 36 2010-03-31 1-27(L)詳細
中御門 敬教 (著)阿弥陀信仰の展開を支えた仏典の研究(5)浄土宗学研究 通号 37 2011-03-31 73-121(L)詳細
中御門 敬教 (著)阿弥陀仏信仰の展開を支えた仏典の研究(7)浄土宗学研究 通号 39 2013-03-31 1-78(L)詳細
中御門 敬教 (著)覚賢訳『六十華厳』「普賢菩薩行品」と同『文殊師利発願経』における普賢行印度学仏教学研究 通号 134 2014-12-20 186-191(L)詳細
渡辺 照宏 (訳)調伏天造・正理一滴論釈和訳インド古典研究 通号 1 1970-05-15 241-303詳細
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage