INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 天台山 [SAT] [ DDB ] 天臺山 [SAT]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
中国 (地域) (...)  日本 (地域) (...)  開封 (地域) (...)  中国仏教 (分野) (...)  宋代 (時代) (...)  五台山 (術語) (...)  天台法華宗 (術語) (...)  沃洲 (地域) (...)  長安 (術語) (...)  慈覚大師伝 (文献) (...) 
-- 84 件ヒット
1 2 3 4 5
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
池田 魯参 (著)隋唐時代の仏教〈1〉天台宗中国仏教研究入門 通号 2006-12-25 131-146(R)詳細
天納 傳中 (著)天台山参拝記叡山学院研究紀要 通号 3 1980-10-30 109-122(R)詳細
天納 伝中 (著)五台山寺院音楽の一考察天台学報 通号 31 1989-10-16 53-58詳細
橋本 進吉 (著)恵萼和尚伝考仏教学雑誌 通号 1922-09 7-20(R)詳細
1 2 3 4 5
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage