INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

佛教大学研究紀要 (通号: 52)

媒体情報:

媒体名 佛教大学研究紀要
媒体名欧文 Journal of Bukkyo University
通号 52
編者 佛教大学研究室
発行日 1968-03-14
発行者佛教大学学会
発行地京都


収録論文: 3 件

竹田 聴洲 両墓制村落における詣墓の年輪佛教大学研究紀要17-170詳細
鷹司 誓玉 善光寺の回国開帳佛教大学研究紀要171-239詳細
芝田 栄一 アルタン・トプチ・ノヴァ訳註佛教大学研究紀要51-108(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage