INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

日本仏教史学 (通号: 3)

媒体情報:

媒体名 日本仏教史学
通号 3
編者 日本仏教史学会
発行日 1942-04-25
発行者平楽寺書店
発行地京都


収録論文: 6 件

西光 義遵 本朝文粋に現れたる仏教日本仏教史学1-27詳細
森末 義彰 本願寺と猿楽日本仏教史学28-81詳細
藤本 了泰 浄土宗教団成立史上の白旗、名越、藤田三派の交渉日本仏教史学82-116詳細
宮崎 円遵 中世仏教と庶民生活(承前)日本仏教史学117-139詳細
田村 円澄 無常観の論理日本仏教史学140-157詳細
姫路 三慧 上代に於ける僧侶の社会的基礎日本仏教史学158-166詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage